Hei,

Vuosittainen sääntöjenmukainen syyskokous järjestetään 30.10.2019, klo: 18:00 Häggman, Rautatienkatu 8, Ylivieska.

Syyskokouksen asiat:
1) Avataan kokous
2) Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja ääntenlaskijat
3) Todetaan läsnä olevat ja äänioikeutetut jäsenet
4) Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
5) Esitetään hallituksen laatima toimintakertomus
6) Esitetään hallituksen laatima tilinpäätös ja toiminnantarkastajan antama lausunto
7) Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille
8) Käsitellään muut hallituksen esittämät asiat
9) Käsitellään asiat, jotka seuran jäsen on jättänyt viimeistään 30 päivää ennen kokousta hallituksen vuosikokouksessa käsiteltäväksi, mikäli asiaa ei ole kokouskutsussa mainittava
10) Päätetään kokous
Seuran kokouksissa asiat ratkaistaan yksikertaisella ääntenenemmistöllä lukuun otta-matta yhdistyslain 27 §:n 3 kohdassa mainittuja tapauksia. Äänten mennessä tasan vaali ratkaistaan arvalla. Muissa asioissa voittaa se mielipide, johon kokouksen puheenjohtaja on yhtynyt.

Asiat löytyvät toimintakäsikirjan säännöistä.

Tervetuloa!

Jaa somessa: