Ylivieskan Voimistelu ja Liikunta ry:n sääntömääräinen kevätkokous pidetään tiistaina 21.5.2019 klo 18 toimitalo Pietarissa (Ylivieskan seurakuntatalo).  Osoite: Terveystie 11, 84100 Ylivieska.

Tervetuloa mukaan!

Terveisin,

Ylivieskan Voimistelu ja Liikunta ry:n hallitus

 

***

11§ SEURAN KOKOUKSET

Seura pitää vuosittain kaksi varsinaista kokousta, joista kevätkokous pidetään toukokuun loppuun mennessä ja syyskokous lokakuun loppuun mennessä. Hallitus kutsuu seuran kokouksen koolle vähintään 7 päivää ennen kokousta ilmoittamalla siitä seuran internetsivuilla tai jäsenille lähetettävällä kirjallisella kutsulla tai sähköpostilla tai hallituksen määräämässä kotipaikkakunnalla ilmestyvässä sanomalehdessä.

Kokouskutsussa on huomioitava yhdistyslain 24 §:n määräykset.

12§ ASIOIDEN KÄSITTELY SEURAN KOKOUKSISSA

Kevätkokouksen asiat:

 1. Avataan kokous
 2. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja ääntenlaskijat
 3. Todetaan läsnä olevat ja äänioikeutetut jäsenet
 4. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 5. Vahvistetaan tulevan kauden jäsen- ja kausimaksujen suuruus
 6. Vahvistetaan tulevan kauden toimintasuunnitelma ja talousarvio
 7. Valitaan hallituksen puheenjohtaja seuraavalle toimikaudelle
 8. Valitaan hallituksen muut jäsenet erovuoroisten tilalle
 9. Valitaan yksi toiminnantarkastaja ja yksi varatoiminnantarkastaja
 10. Hyväksytään seuran organisaatio- ja toimintaohjeet
 11. Päätetään jäsenyydestä muissa järjestöissä
 12. Päätetään seuran edustajista niihin järjestöihin, joissa seura on jäsenenä
 13. Käsitellään muut hallituksen esittämät asiat
 14. Käsitellään asiat, jotka seuran jäsen on jättänyt viimeistään 30 päivää ennen kokousta hallituksen vuosikokouksessa käsiteltäväksi, mikäli asiaa ei ole kokouskutsussa mainittu
 15. Päätetään kokous
Jaa somessa: